1. Kullanım Şartları

Bu siteyi kullanarak (www.tchankaya.com , kullanım koşulları sözleşmesinin; geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. İlgili yasalara ve kurallara uymakla sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Eğer bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız bu siteye erişme ve kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu sitedeki tüm materyallerin kullanım hakları telif kanunları ve ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır.

  1. Kullanım Lisansı

Lisans, kişisel ve ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak Tchankaya’in web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının indirilmesi için verilir. Bu bir hak devri değil lisans imtiyazıdır ve bu lisans altında; materyaller değiştirilemez veya kopyalanamaz, materyaller herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz veya herhangi bir umumi görüntüleme için kullanılamaz (ticari veya ticari olmayan), Tchankaya’in web sitesindeki herhangi bir yazılım kaynak koduna dönüştürülemez veya ters mühendislik uygulanamaz, materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet kayıtları kaldırılamaz veya materyaller farklı bir kişiye gönderilemez veya herhangi bir farklı sunucuya kopyalanamaz. Lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birinin ihlali durumunda otomatik olarak sona erer veya Tchankaya tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallerin görüntüleme izninin sonlandırılmasının ardından veya bu lisansın sonlandırılmasının ardından elektronik veya basılı formattaki tüm materyalleri imha etmeniz gerekir.

  1. Sorumluluk Reddi

Tchankaya web sitesindeki materyaller “olduğu gibi” esasıyla sağlanır. Tchankaya, bu belgeyle, açık, zımni ya da yasal ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garanti ve şartları da dahil olmak üzere yukarıdakilerle ilgili olarak tüm garanti ve şartları açık bir şekilde reddetmektedirler. Web sitesinde yayınlanan materyaller ve ilgili grafikler teknik hatalar veya dizgi hataları içerebilir. Tchankaya, hiçbir durumda bu sitede ve bu site ile bağlantılı olan diğer sitelerde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, güvenilirliği ile ilgili beyanda bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.

  1. Sınırlamalar

Hiçbir durumda Tchankaya veya tedarikçileri, sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere veri veya kar kaybı nedeniyle iş kesintisi ya da doğacak muhtemel hasarlar) sorumlu tutulamaz. Tchankaya veya herhangi bir temsilcisi sözlü veya yazılı olarak ilgili uyarıyı yapmış olsalar dahi Tchankaya meydana gelecek zarardan sorumlu tutulamaz. Bazı yargı birimleri zımni garantiler ya da dolaylı veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamaları hakkında sınırlamalara izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

  1. Materyallerin Doğruluğu

Tchankaya, web sitesinde görünen materyaller, teknik, dizgisel veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Tchankaya, kendi web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, tam veya geçerli olduğunu garanti etmez. Tchankaya, haber vermeden herhangi bir zamanda web sitesinde yer alan materyallerde değişiklik yapabilir. Ancak Tchankaya, materyallerin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmaz.

  1. Bağlantılar

Tchankaya web sitesiyle bağlantılı sitelerin hepsini kontrol etmez ve bu şekilde bağlantılı herhangi bir sitedeki içerikten sorumlu değildir. Dahil olduğu herhangi bir bağlantının Tchankaya sitesi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu şekilde bağlantılı bir web sitesinin kullanımı tamamen kullanıcının kendi riskindedir.

  1. Değişiklikler

Tchankaya işbu Kullanım Hakları Sözleşmesi’ni bilgilendirme yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu siteyi kullanan ziyaretçiler; güncel olan sözleşmenin koşullarına tabii olduklarını kabul ederler.

  1. Yetkili Mahkeme

Tchankaya’e ilişkin ortaya çıkabilecek yasal uyuşmazlıklarda kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Following a long term research and work I am pleased to share with my fellow musicians and colleagues that we reached our goals for obtaining a pleasant tone, ease of playing and comfort as all of us seeking after. The journey that I started in 1994 producing bassoon reeds is continuing with my new brand TCHANKAYA in a corporate fashion. Hereupon, we are presenting to your likes our master crafted, warm toned, dense and durable reeds that are grown in the coastal lands of Mediterranean region. We are grateful for your interest and support for us from the past to the present.

Sincerely,

Engin Güngördü

TCHANKAYA